Uzdatnianie wody kotłowej, chłodniczej, sieci cieplnych

Kondycjonowanie wody w obiegach kotłów wodnych i parowych, układach chłodzenia i wody lodowej – inhibitory korozji, zestawy dozujące, biocydy, środki dezynfekujące, zestawy dozujące do układów chłodzenia i do układów kotłowych, układy automatycznego odsalania i zestawy do analizy jakości wody chłodzącej.

PREPARTY DO KONDYCJONOWNIA WODY

Tanimar Konc.

Inhibitor korozji i powstawania osadów do zamkniętych obiegów c.o. oraz kotłów

Do wszystkich rodzajów instalacji c.o. i kotłów. Zapobiega osadzaniu wszystkich spotkanych osadów

Tanimar WP+

Inhibitor korozji oraz środek do korekcji pH wody kotłowej, zapobiega przed wytrącaniem się osadów kamienia wodnego w kotłach i wytwornicach par

Kotły parowe, wytwornice pary. Zapobiega osadzaniu wszystkich spotkanych osadów i odtlenia i alkalizuje wodę zasilającą

Biofosfomar EKO

Inhibitor korozji, biocyd i antyskalant do instalacji chłodniczych

Do wszystkich rodzajów instalacji. Przeciwdziała korozji i rozwojowi życia mikrobiologicznego, zapobiega osadzaniu wszystkich spotykanych osadów

BIOCYDY

Akwamar

Biocyd do dezynfekcji w sieciach wodociągowych, sieciach i instalacjach c.w.u.

Do wszystkich rodzajów instalacji. Przeciwdziała rozwojowi życia mikrobiologicznego, likwiduje narosty biofilmu

Bromar HD

Silny biocyd utleniający do dezynfekcji wody w przemysłowych obiegach chłodzenia.

Wieże wyparne, skraplacze natryskowowyparne, układy wody lodowej, pasteryzatory, baseny. Zwalcza działalność bakterii, grzybów i glonów oraz przeciwdziała skażeniu układu

Parmetol K40

Wysoce efektywny biocyd do dezynfekcji wody w przemysłowych systemach chłodzenia

Układy chłodzenia typu otwartego z recyrkulacją – wieże wyparne, skraplacze natryskowowyparne oraz do zamkniętych układów chłodzenia. Niszczy i hamuje wzrost bakterii, grzybów i glonów oraz likwiduje warstwę biofilmu

INHIBITORY KOROZJI

RENOCOR Cu

Inhibitor korozji miedzi i jej stopów.

Wodne instalacje chłodnicze lub grzewcze

RENOCOR Cu/Al

Inhibitor korozji miedzi i jej stopów oraz aluminium.

Wodne instalacje chłodnicze lub grzewcze

RENOCOR MULTI

Inhibitor korozji stali, aluminium, miedzi, mosiądzu, cynku.

Układy chłodzenia typu zamkniętego

RENOCOR Fe

Inhibitor korozji stali czarnej, stali niskostopowej i żeliwa.

Wodne instalacje chłodnicze lub grzewcze

POZOSTAŁE PREPARATY

TAL 30

Biodyspergatorstosowany podczas dezynfekcji przemysłowychukładów chłodzenia

Wszystkie typuukładów chłodzenia orazwody lodowej. Wspomaga usuwanie biofilmów, zwiększa skuteczność dezynfekcji